Osuszanie budynków i budowli

Kontakt z naszym doradcą: 503 110 998

 IZOLACJE

Wykonując izolację używamy materiałów produkowanych w USA – z przekonaniem, iż jest to aktualnie jeden z najlepszych występujących na świecie środków hydro-izolacyjnych, możliwiających zabezpieczenie i równocześnie znaczne wzmocnienie zdegradowanych murów. 

 Materiał ten składa się z mieszaniny cementów portlandzkich, odpowiedniej gradacji piasku kwarcowego oraz zestawu aktywujących związków chemicznych. Efekt uszczelniający powodowany jest poprzez reakcję komponentów chemicznych, zachodzącychwewnątrzstruktury muru. Komponenty te penetrują głęboko kapilary i pęknięcia w murze wykorzystując zjawisko kapilarności, a następnie reagując z wodą tworzą struktury krystaliczne, które te kapilary i pęknięcia zamykają, wypierając równocześnie wilgoć. Struktury te szybko rozbudowują się, co w efekcie prowadzi do osuszania i uszczelniania coraz to głębszych partii muru. Penetrujące kryształki komponentu były znajdowane na głębokości 1m od miejsca jego zastosowania. Uszczelnianie rys i pęknięć, a proces krystalizacji i uszczelniania odnawia się zawsze w momencie ponownego pojawienia się wilgoci, nawet po wielu latach. Uszczelnienia tego nie można zniszczyć lub uszkodzić nie niszcząc jednocześnie konstrukcji muru.

Proponowany system nie powinien być mylony z powłoką czy membraną uszczelniającą, tworzy bowiem z murem integralną całość, zwiększając jego wytrzymałość i odporność.

System zapewnia zabezpieczenie przed szkodliwymi cyklami mróz-odwilż, rdzewieniem zbrojenia, atakami chemicznymi takich związków jak: agresywne wody, woda morska, węglany, chlorki, kwasy, azotany i wiele innych.


SYSTEM jest nietoksyczny, może być używany w kontakcie z wodą pitną.
Proponowane materiały zapewniają trwałą, wieloletnią skuteczność izolacji murów.