Osuszanie budynków i budowli

Kontakt z naszym doradcą: 503 110 998

IZOLACJA PIONOWA ZEWNĘTRZNA

Wykonanie izolacji pionowej na ścianach piwnicznych budynku zabezpiecza ściany przed naporem bocznym wód. Stosowane przez nas materiały nie utrzymują się na widocznej części wewnętrznego muru lecz penetrują go wnikając w głąb w jego strukturę.

  • Rozebranie istniejącej infrastruktury wokół izolowanego obiektu.
  • Odkopanie ścian budynku na głębokość ław fundamentowych.
  • Mechaniczne oczyszczenie.
  • Wypełnienie ubytków i wyrównanie ścian.
  • Nałożenie dwóch warstw odpowiednio dobranych środków izolacyjnych.
  • W razie potrzeby zabezpieczenie izolacji folią kubełkową.
  • Możliwość ułożenia systemu drenarskiego wokół budynku wraz ze studzienkami rewizyjnymi.
  • Zasypanie wykopów z zawibrowaniem zasypu i odtworzenie infrastruktury wokół zabezpieczanego obiektu

.