Osuszanie budynków i budowli

Kontakt z naszym doradcą: 503 110 998

aridonSystem ARIDON® jako pierwszy w Polsce umożliwia automatyzację procesu osuszania murów.

Urządzenie DRYTON-R systemu ARIDON® może pracować wg stałego nastawu częstotliwości emitowanej fali lub współpracować z czujnikami wilgotności zainstalowanymi w osuszanych murach automatycznie dobierając najkorzystniejsze parametry procesu osuszania budynku(w sposób aktywny komunikuje się z czujnikami wilgotności i temperatury umieszczonymi w osuszanym murze). Na podstawie otrzymanych informacji z czujników, urządzenie generuje zoptymalizowaną (najskuteczniejszą) falę osuszającą dostosowana do aktualnie panujących warunków w murze. Urządzenie DRYTON-R systemu ARIDON® pracuje bez mechanicznej ingerencji w substancje osuszanej budowli /kamień, cegła, beton itp. System ARIDON® emituje bardzo fale elektromagnetyczne o odpowiednim kształcie, natężeniu, częstotliwości itp. powodując zmianę powierzchniowego napięcia na cząsteczce wody wskutek czego ruch owych cząsteczek wody w kapilarach zmienia się w kierunku ziemi. W wyniku powyższego zjawiska mury pozostają suche. System montuje się na stałe podczas normalnej eksploatacji budynku, bez względu na porę roku, na ścianach budynku, w piwnicy lub na parterze, w sposób aby w promieniu działania znalazł się cały obiekt. Po osuszeniu obiektu system ARIDON® nadal działa spełniając rolę zabezpieczającą przed ponownym zawilgoceniem budynku. Urządzenia DRYTON-R systemu ARIDON® pobierają minimalną ilość energii elektrycznej, gdzie koszt eksploatacji wynosi około 1-2 zł. miesięcznie w zależności od posiadanej taryfy energetycznej.Wyświetlacz alfanumeryczny pozwala na odczyt aktualnych parametrów fizycznych muru i otoczenia. Użytkownik na bieżąco kontroluje postęp osuszania poprzez odczyty parametrów zawilgoconego muru. System posiada również funkcję autodiagnostyki oraz licznik czasu pracy dostępny na wyświetlaczu urządzenia.Stosując nasze urządzenia (dynamiczny proces osuszania budynku) uzyskujemy optymalnie szybkie osiągnięcie efektów pracy w postaci suchych murów.

Zalety tej metody :

 • Metoda nieinwazyjna - nie wymaga żadnych prac budowlanych eliminując wilgoć występującą wskutek podciągania kapilarnego;
 • Likwiduje konieczność permanentnych napraw wewnętrznej i zewnętrznej elewacji
 • z uwagi na murszenie powierzchniowe murów i fundamentu;
 • Likwiduje zagrożenie chorobotwórcze mieszkańców budynków zaatakowanych przez grzyby;
 • Skutecznie likwiduje pleśń i zapach stęchlizny;
 • Eliminuje niekorzystne oddziaływania żył wodnych;
 • Blokuje możliwość ponownego zawilgocenia;
 • Jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego i środowiska;
 • Posiada aktualne atesty i certyfikaty wymagane przez prawo budowlane oraz UE.
 • Zmniejsza koszty ogrzewania;
 • Nie wymaga stosowania środków chemicznych.
 • Nie wymaga dozoru, posiada bezobsługowy system kontroli;