Osuszanie budynków i budowli

Kontakt z naszym doradcą: 503 110 998

Najczęstsze pytania klientów

Na czym polega zjawisko zmiany powierzchniowego napięcia na cząsteczce wody?
Zjawisko to nazywamy osmozą, wynikającą z różnicy potencjału elektrycznego. Zjawisko to zachodzi w sposób zależny od kształtu i rodzaju ośrodka, a także rodzaju cząstek rozpuszczonych. Polega na ruchu całego ośrodka, czyli fazy rozpraszającej układu koloidowego, w stosunku do fazy rozproszonej. Zjawisko to zachodzi na błonach półprzepuszczalnych, które będąc nieprzepuszczalnymi dla fazy rozproszonej unieruchamiają ją na swej powierzchni. W tych warunkach zdolność poruszania się pod wpływem pola elektrycznego ma tylko faza rozpraszająca.

Co to jest podciąganie kapilarne?
Mury wielu budynków zazwyczaj nie posiadają jakiejkolwiek izolacji zarówno poziomej jak i pionowej lub uległa ona uszkodzeniu. Problem braku izolacji dotyczy również nowych budynków, gdzie przez błędy architektoniczne lub konstrukcyjne (budowlane) dochodzi do ciągłego zawilgocenia murów. Izolacja pionowa i pozioma zapobiega absorbowaniu wody gruntowej przez fundamenty murów budynków.

W przypadku jej braku lub uszkodzenia woda wnika w kanaliki powietrzne materiału budowlanego. Ilość tych kanalików, zwanych kanałami kapilarnymi (popularnie kapilary), zależy od porowatości materiału budowlanego. Cegła, kamień wapienny oraz zaprawa murarska szczególnie dobrze chłoną wodę, ponieważ ilość kanałów kapilarnych dochodzi w nich aż do 25% masy. A w takim przypadku mur w zetknięciu się z wodą zachowuje się jak gąbka chłonąca wodę – efekt ten nazywamy podciąganiem kapilarnym.

W jaki sposób system ARIDON® zastępuje izolację?
System ARIDON® poprzez fale elektromagnetyczne o odpowiednim kształcie, natężeniu i częstotliwości nieustannie wypycha wodę z murów, co jednocześnie blokuje możliwość ponownego podciągania kapilarnego.

Czy system ARIDON® jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt?
Tak, liczne badania potwierdzone wydanym Atestem Higienicznym poświadczą, iż ARIDON® nie wywiera negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko co umożliwia stosowanie urządzenia DRYTON-R® w pomieszczeniach gdzie stale przebywają duże grupy osób, salach szpitalnych itp.

Czy system ARIDON® może osuszyć mury pod powierzchnią gruntu?
System osusza ściany do poziomu gruntu. Mury zewnętrzne są osuszane z efektywnością zależną od miejscowych warunków tj. poziomu wód gruntowych, grubości ścian, rodzaju użytych materiałów, jakości izolacji pionowej itp. Mury wewnętrzne budynków osuszane są bez konieczności wykonywania izolacji pionowej pod warunkiem, że wody gruntowe nie wychodzą powyżej poziomu ław fundamentowych.

 

Więcej w tej kategorii: « IZOLACJE SKUTKI WILGOCI »